Javascript

Javascript kategorisinde Javascript programlama dili ile ilgili öğreticiler ve faydalı ipuçları var. Bu kategoride faydalı bilgiler bulabilirsiniz.

kapak fotoğrafı

Javascript strict equality nedir ( === )

Javascriptte iki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmek için genelde iki eşittir yani == mantıksal operatörünü kullanırız. Bu yazıda ise katı eşitlik (===) ifadesini anlattım.

vite react nedir

Vite nedir ve proje oluşturma

Vite, modern web uygulamaları geliştirmek için kullanılan hızlı bir build aracıdır. Vite, Vue.js ekibi tarafından geliştirilmiştir, ancak React, Preact, Svelte ve diğer çerçevelerle de kullanılabilir.

arrow function nedir

Javascript arrow function nasıl kullanılır ?

“JavaScript’de, bir fonksiyonu ifade etmek için kullanılan arrow functionlar, ES6 ile birlikte tanıtılmış bir kısa sözdizimi biçimidir. Lambda ifadeleri veya anonim fonksiyonlar olarak da bilinen arrow functionlar, normal fonksiyonlardan daha kısa ve daha okunaklı bir syntax sunar ve genellikle tek satırlık fonksiyonlar için kullanılır. Ancak, arrow functionların “this” bağlamının davranışı açısından dikkatli kullanılması gerekir.”

Scroll to Top