Javascript null kontrol operatörü | nullish coalescing (??)

Javascriptte bazen değişkenler null olduğunda kodda problem çıkmaması için yerine başka değerler atarız.

Örneğin alttaki kod parçasında sayi değişkeni null ise son_deger‘e 1 atıyor, değilse sayıyı atıyor.

let son_deger

if ( sayi == null ){
  son_deger = 1
} 
else {
  son_deger = sayi
}

Bunu daha kısa ve tek satırda halletmek için iki tane or işareti || kullanıldı fakat or işareti sadece null değil. null, undefined, 0, ‘’, false, or NaN gibi falsy yani yanlış kabul edilen tüm değerlerde çalışır.

nullish coalescing operatörü ise sadece null ve undefined değerlerinde çalışır.

Null olmasını kontrol ettiğiniz değerden sonra iki tane soru işareti (??) koyup ardından eğer değer null ise alternatif olacak değeri koyarak kullanabilirsiniz.

let sayi = null

let sonuc = sayi ?? 5

console.log(sonuc) // 5 yazdırır

Ayrıca nullish coalescing sadece null değer için değil undefined değer için de çalışır ve alternatif değeri kullanır.

let nullDeger = null
let undefined
let notANumber = NaN
let sifir = 0
let falseDeger = false
let tanimliDeger = "Tanımlı Değer"

console.log(null ?? "alternatif") // alternatif yazdırır
console.log(undefined ?? "alternatif") // alternatif yazdırır
console.log(notANumber ?? "alternatif") // NaN yazdırır
console.log(sifir ?? "alternatif") // 0 yazdırır
console.log(falseDeger ?? "alternatif") // false yazdırır
console.log(tanimliDeger ?? "alternatif") // Tanımlı Değer yazdırır

Üstteki kodun çıktısı :

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top