Javascript typeof – değişken tipi öğrenme

typeof js

Bu yazıda özel bir javascript kelimesi olan ve tipleri döndüren typeof anlattım.

Javascript tipleri nelerdir

Javascriptte değer tutabilen 5 farklı tip vardır. Bunlar :

 • string
 • number
 • boolean
 • object
 • function

Javascriptte ayrıca 6 tane obje tipi vardır. Bunlar :

 • Object
 • Date
 • Array
 • String
 • Number
 • Boolean

Ayrıca null ve undefined olmak üzere 2 tane değer tutmayan tip vardır.

typeof operatörü bu tipleri döndürür.

javascript typeof nedir

JS’de typeof bir anahtar kelimedir. Aynı let gibi bir değerin öncesinde gelir ve amacı o değişkenin tipini döndürmektir.

Aşağıda birkaç tane typeof örneği görebilirsiniz.

typeof "Burak"        // "string"
typeof 3.14          // "number"
typeof NaN          // "number"
typeof false         // "boolean"
typeof [1,2,3,4]       // "object"
typeof {name:'Ali', age:22}  // "object"
typeof new Date()       // "object"
typeof function () {}     // "function"
typeof araba         // "undefined" *
typeof null          // "object"

Not : Bir js programında yazdırmak için console.log kullanmanız gerekir

console.log(typeof "Ali") // konsola string yazdırır

let sayi = 55
console.log(typeof sayi) // console number yazdırır

Kaynaklar

W3 Schools – typeof rehberi

MDN – typeof rehberi

Aynı zamanda js temiz kod rehberine bakabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top