Js spread operator – dağıtma operatörü (…) nedir

Bu yazıda üç nokta olarak kullanılan dağıtma operatörü nedir bunu anlattım.

Dağıtma operatörü nedir

JS spread operatör bir array’in ya da objenin tamamını ya da bir kısmını kopyalarken kullanılır.

Kullanımı : normal obje veya array tanımlar gibi köşeli parantez [] ya da şekilli parantez {} içinde üç nokta ardından gelen kopyalamak istediğiniz şeyin ismini kullanmanız gerekli.

Spread operatör referans yani ramdeki yerini kopyalamaz aksine yeni farklı bir kopyasını oluşturur.

const numbersOne = [1, 2, 3];
const numbersTwo = [4, 5, 6];
const numbersCombined = [...numbersOne, ...numbersTwo];

// numbersCombined = [1,2,3,4,5,6]

const myVehicle = {
  brand: 'Ford',
  model: 'Mustang',
  color: 'red'
}

const updateMyVehicle = {
  type: 'car',
  year: 2021, 
  color: 'yellow'
}

const myUpdatedVehicle = {...myVehicle, ...updateMyVehicle}

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top